Retningslinjer for personvern for Feriepartner Danmark

I disse retningslinjer for personvern kan du lese om hvordan Feriepartner Danmark innhenter, behandler og oppbevarer dine personopplysninger, når du er i kontakt med oss og benytter våre ytelser, enten det er på vår hjemmeside, i et kundeforhold eller etter at et utleieforhold er gjennomført via Feriepartner Danmark.

1. Hvem er Feriepartner Danmark
Feriepartner Danmark er en del av EDC-konsernet, og har en samarbeidskontrakt med en rekke selvstendige Feriepartner-virksomheter, som enten kan være personlig drevne, etablert i selskapsform eller drives av et lokalt turistbyrå eller en lokal forening (samlet kalt Feriepartner). Det er den enkelte Feriepartner-virksomheten som er behandlingsansvarlig når du er i kontakt med Feriepartner.

Feriepartners hjemmeside (feriepartner.dk) tilbys av:

Feriepartner Danmark A/S (CVR-nr. 11167780)
Mynstersvej 5, 1827 Frederiksberg C
Telefon: 33 26 77 77
E-post: info@feriepartner.dk

2. Dine personlige opplysninger
Vi registrerer personopplysningene dine med det formål å oppfylle våre avtaler med deg, dvs. for å kunne tilby servicen og tjenestene som du velger å kjøpe fra oss, eller i forbindelse med vår markedsføring. Dette gjelder uansett om innhenting av opplysningene er skjedd på vår hjemmeside (feriepartner.dk) eller hos en av Feriepartner-virksomhetene.

Vi samler kun inn de alminnelige opplysningene som er nødvendige for å sikre at du mottar en profesjonell og korrekt behandling, eller som er nødvendige for å optimalisere nettstedet vårt og våre tjenester generelt, herunder markedsføringen vår. Vi innhenter som utgangspunkt ingen sensitive personopplysninger.

Vi samler kun inn dine kontaktopplysninger (slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende) når du frivillig oppgir disse opplysningene til Feriepartner. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med at du ønsker å leie eller leie ut en feriebolig via Feriepartner, registrering for våre nyhetsbrev, katalogbestilling, deltakelse i en av våre konkurranser, en kundeundersøkelse eller kjøp av våre ytelser for øvrig.

Når du leier eller leier ut en feriebolig via Feriepartner har vi behov for ytterligere opplysninger, slik som dine kontoopplysninger. Du vil i den forbindelse motta mer informasjon om vår persondatabehandling i disse situasjonene.

Vi oppbevarer de innsamlede personopplysningene så lenge det er nødvendig av hensyn til Feriepartners levering av den aktuelle tjenesten samt de relevante ytelsene og med hensyn til de gjeldende foreldelsesreglene i Danmark.

Feriepartner videreformidler ikke kontaktopplysningene dine til tredjeparter uten ditt samtykke, men Feriepartner kan likevel videreformidle opplysningene dine til selskaper som er konserntilknyttet Feriepartner eller til eksterne IT-leverandører (databehandlere), jf. nedenfor, i den utstrekning dette er relevant for at vi skal kunne ivareta vår relasjon og vårt samarbeid med deg. Ut over dette kan vi videreformidle dine personopplysninger til offentlige myndigheter hvis det kreves i henhold til lovgivningen.

Feriepartner benytter eksterne IT-leverandører som vil ha tilgang til og behandle personopplysningene dine på vegne av Feriepartner. Feriepartner benytter blant annet eksterne IT-leverandører til å sende nyhetsbrevene våre. Hvis en ekstern leverandør behandler personopplysningene dine utenfor EU/EØS, vil dette skje i overensstemmelse med personvernforordningen, herunder eksempelvis etter EU-direktiver/US Privacy Shield eller EU-kommisjonens standardbestemmelser. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss på info@feriepartner.dk.

Feriepartner behandler dine personopplysninger på ett av følgende grunnlag: (1) du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) inngåelse eller oppfyllelse av din avtale med Feriepartner (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) for å overholde en rettslig forpliktelse som påligger Feriepartner (GDPR art. 6, stk. 1, litra c) og/eller (4) hensynet til Feriepartners legitime interesser, jfr. formålene som er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Det kan dessuten oppstå situasjoner hvor Feriepartner behandler personopplysninger av hensyn til tredjeparters legitime interesser i forbindelse med formålene som er beskrevet ovenfor, med mindre hensynet til kundens interesser veier tyngre (GDPR art 6, stk. 1, litra f).

Du kan til enhver tid få informasjon om de opplysningene Feriepartner behandler om deg ved å kontakte oss på info@feriepartner.dk.

3. Informasjonskapsler
Informasjonskapsler hjelper oss med å gi deg den beste opplevelsen på nettstedet. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler på hjemmesiden vår her.

4. Beskyttelse av personopplysninger
Hos Feriepartner tar vi IT-sikkerhet og datasikkerhet svært alvorlig. Vi vurderer derfor løpende vår IT- og datasikkerhet med henblikk på å sikre at dine personlige opplysninger til enhver tid oppbevares både forsvarlig og fortrolig hos Feriepartner.

5. Kontakt og rettigheter
Hvis du har spørsmål til disse retningslinjene for personvern eller til vår hjemmeside, er du velkommen til å kontakte oss på info@feriepartner.dk.

I henhold til personvernreglene har du rett til innsyn i forhold til vår behandling av opplysninger om deg, og i visse tilfelle har du også rett til innsigelser, korrigering, begrensning av behandling, sletting eller dataoverførbarhet. Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, skal du kontakte oss på info@feriepartner.dk.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.dk. Du har også rett til å innlevere en klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med den måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi kan løpende endre disse retningslinjer for personvern, og forbeholder oss retten til dette, idet vi ønsker å sikre oss at vi til enhver tid oppfyller kravene til korrekt behandling av dine personopplysninger.

Oppdatert av Feriepartner Danmark A/S, august 2021.

Lukk